• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Luật Việt phú tư vấn: đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh

Luật Việt phú tư vấn: đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh

1.Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

2.Thành phần, số lượng hồ sơ

a)      Thành phần hồ sơ:

1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu

2. Báo cáo tình hình hoạt động, năng lực tài chính của doanh nghiệp kèm theo Báo cáo

tài chính kiểm toán năm gần nhất;

3. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng

vốn nhà nước để đầu tư theo qui định của pháp luật (trừ trường hợp dự án đầu tư không

làm thay đổi qui mô vốn góp trong doanh nghiệp của các thành viên và không thay đổi

các điều kiện đã được chấp thuận trước đó).

4. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ của doanh

nghiệp;

5. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:

- Thông báo lập chi nhánh theo mẫu

- Quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần ;

- Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh/VPDD

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu Chi nhánh/VPDD;

6. Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo:

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

-  Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơgốc.

3. Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc.

4. Căn cứ pháp lý.

- Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật doanh nghiệp 2005

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên

- Thông tư 01/2013/ TT/BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục
đầu tư tại Việt Nam

 

 

 

 

----------------------------------------------------
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.


Tags:

Luật Việt phú tư vấn, đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án gắn với thành lập chi nhánh,Tin tức liên quan

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng