Công ty luật tư vấn cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài

18

Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục;

+ Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 về việc hợp tác đầu từ với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam

+ Thông tư số 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005

Trình tự thực hiện thủ tục:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thành việc cấp phép đầu tư và đảm bảo các điều kiện về cở vật chất-kỹ thuật và đội ngũ giáo viên có văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở giáo dục  có vốn đầu tư nước ngoài gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Bước 2:  Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký hoạt động hợp lệ, Sở giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản thẩm định (theo mẫu) và có văn bản xác nhận đủ hoặc chư­a đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình, kèm theo hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài .

– Bước 3: Nhận  kết quả cấp phép hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc (hiệu trưởng), trưởng các phòng, ban và kế toán trưởng;

+ Danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng), trình độ chuyên môn của giáo viên, giảng viên;

+ Cấp học, bậc học, trình độ sẽ đào tạo;

+  Ngành đào tạo;

+  Quy mô (học sinh, sinh viên, học viên);

+  Đối tượng tuyển sinh;.

+  Quy chế và thời gian tuyển sinh;

+  Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

+  Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng;

+ Báo cáo tình hình cơ sở vật chất hiện có;

+  Đăng ký ch­ương trình giảng dạy của cơ sở với Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Số lượng bộ hồ sơ:    15    (bộ).

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 35  ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục & Đào tạo

Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong vòng 9 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài ở các bậc/cấp học: Phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo ngắn hạn phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn