Công ty luật tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

18

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Giáo dục;

+ Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 ban hành quy định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ -tin học

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện thành lập: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ-tin học lập hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo

– Bước 2: Sau khi thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu có đủ điều kiện thành lập, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập trung tâm.

– Bước 3:  Kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin thành lâp trung tâm.

+  Đề án thành lập trung tâm, gồm có:

. Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm.

. Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax.

. Dự kiến các chương trình giảng dạy, qui mô học viên trong năm đầu Bản thuyết minh các điều kiện về đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính.

. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng;

. Bản kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

– Số lượng bộ hồ sơ: 03     (bộ)

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục & Đào tạo.

Các yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Có nguồn tuyển sinh thường xuyên, ổn định.

Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định tại.

Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.

Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn