Công ty luật tư vấn thủ tục đăng ký cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

9

Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

1.  Trình tự thực hiện:

– Đối với các tổ chức cá nhân:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7;

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7;

–  Đối với cơ quan thực hiện TTHC

Bước 1: Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ cho phòng chức năng;

Bước 2: Phòng chức năng trình Lãnh đạo sở gửi lấy ý kiến các Sở, ngành hoặc ký thẩm định và chuyển cho UBND tỉnh ký Chứng nhận đầu tư;

Bước 3: UBND tỉnh trả kết quả về sở để sở trả cho khách hàng.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

*  Hồ sơ dự án đầu tư thuộc loại đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

a) Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu được quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

b) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Xác định rõ nguồn vốn đầu tư dự kiến, bao gồm: nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động, nguồn vốn vay;

– Lưu ý: Vốn điều lệ Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cần có tối thiểu bằng 30% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án; Vốn sẵn sàng để thực hiện dự án cần có tối thiểu đạt bằng 10% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án;

– Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ 2 năm gần nhất (nếu có).

c) Nội dung cơ bản của dự án:

– Nhà đầu tư;

– Tên dự án đầu tư;

– Mục tiêu đầu tư;

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Bản vẽ xác định ranh giới vị trí của dự án;

– Nhu cầu sử dụng đất: diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng;

– Nội dung và quy mô đầu tư;

– Tổng vốn đầu tư của dự án;

– Cam kết về bảo vệ môi trường;

– Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện vốn đầu tư; Tiến độ xây dựng; Tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án;

d)Tài liệu kèm theo:

– Văn bản thoả thuận địa điểm đầu tư (nếu dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất)

*  Số lượng hồ sơ: 8 (tám) bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 (một) bộ hồ sơ gốc.

3.  Thời hạn giải quyết: Thời gian là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

4. Căn cứ pháp lý :

Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 v ề việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

– Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn