Công ty Luật tư vấn thủ tục thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

9

Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

1. Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

– Cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

3. Thành phần và số lượng hồ sơ

3.1 Thành phần hồ sơ.

– Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

– Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết được đóng thành quyển, có bìa và trang phụ bìa t và một (01) bản được ghi trên đĩa CD. Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường 

– Một trong các văn bản sau: dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ sở hoặc văn bản tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư (chỉ yêu cầu đối với cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết).

3.2  Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

* Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 7 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định.

* Thời hạn thẩm định là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định.

* Thời hạn phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã hoàn chỉnh của chủ cơ sở.

5. Cơ quan thực hiện TTHC

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

6 . Căn cứ pháp lý của TTHC

– Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn