Công ty luật tư vấn – Trình tự, thủ tục công nhận và cấp GCNQSDĐ, chuyển hợp đồng thuê đất đối với công ty cổ phần

8

1. Thành phần hồ sơ:

Công ty cổ phần đang sử dụng đất sản xuất, kinh doanh nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường, ngoài thành phần hồ sơ như quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy định này (trừ điểm m, n) còn có:

a) Quyết định giao tài sản cố định để cổ phần hóa (bản chụp – nếu có);

b) Quyết định của cơ quan nhà nước về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (bản chụp);

c) Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa (bản chụp);

2. Trình tự giải quyết:

a) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa chưa được cấp GCNQSDĐ:

Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ như quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy định này.

b) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa đã được cấp GCNQSDĐ, khu đất phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt và tổ chức giữ nguyên hình thức sử dụng đất:

Trình tự, thủ tục thực hiện như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Quy định này, bao gồm cả thủ tục chỉnh lý biến động vể sử dụng đất trên GCNQSDĐ đã cấp (quy định tại Thông tư số 09/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trường hợp có thay đổi lộ giới, ranh hành lang an toàn công trình công cộng thì phải lập mới Bản đồ hiện trạng vị trí, trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thay đổi diện tích đất sử dụng và cấp mới GCNQSDĐ.

c) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa đã được cấp GCNQSDĐ, khu đất phù hợp quy hoạch và tổ chức chuyển hình thức sử dụng từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Trình tự, thủ tục như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Quy định này. Sở Tài nguyên và Môi trường lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. Sau khi công ty cổ phần đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên GCNQSDĐ (đối với trường hợp không cần cấp mới) và thanh lý Hợp đồng thuê đất.

Trường hợp có thay đổi lộ giới, ranh hành lang an toàn công trình công cộng thì phải lập mới Bản đồ hiện trạng vị trí, trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định chuyển từ thuê đất sang giao đất đồng thời điều chỉnh diện tích đất sử dụng và cấp mới GCNQSDĐ.

d) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa đã được cấp GCNQSDĐ, khu đất không phù hợp quy hoạch chi tiết được phê duyệt, công ty cổ phần chỉ được phép thuê đất ngắn hạn hàng năm:

+ Nếu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa được thuê đất ngắn hạn hàng năm, trình tự, thủ tục giải quyết như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Quy định này.

+ Nếu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa thuê đất có thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết như quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 của Quy định này. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công nhận cho doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục sử dụng đất nhưng có điều chỉnh thời hạn sử dụng (từ thuê đất có thời hạn sang thuê đất ngắn hạn hàng năm).

Sau khi xác định đơn giá thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường ký
Hợp đồng thuê đất hàng năm và chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên GCNQSDĐ.

Chuyển hồ sơ cho Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký nhà đất cập nhật và lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

căn cứ pháp lý :

– luật đất đai, 2003

– luật doanh nghiệp

– luật

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn http://luatvietphu.com.vn