• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG

Công ty Luật tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

Công ty Luật tư vấn chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

 chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Công ty Luật tư vấn xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Công ty Luật tư vấn đính chính Sổ đỏ đã cấp có sai sót

Đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Quận, huyện  cấp Giấy chứng nhận

Công ty Luật tư vấn đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất chưa được ghi trên Giấy chứng nhận

Đăng ký quyền sở hữu tài sản trên đất chưa được ghi trên Giấy chứng nhận
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng