• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG

Công ty Luật tư vấn thủ tục Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Công ty Luật: Thủ tục đăng ký biến động do thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

 Thủ tục đăng ký biến động do thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

Công ty Luật: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

công ty Luật: Cấp lại Giấy chứng nhận do biến động đối với toàn bộ hoặc một phần thửa đất

Đối với các trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; chia tách hoặc sáp nhập các tổ chức có sử dụng đất; thực hiện việc xử lý nợ theo thoả thuận trong hợp đồng thế chấp;...

Công ty Luật tư vấn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ do chủ sở hữu đổi tên.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên nhưng không thay đổi chủ sở hữu

Công ty Luật: thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ do bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (trước ngày 10/12/2009) có yêu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  

Công ty Luật tư vấn: Cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ do tăng hoặc giảm diện tích thửa đất

Trường hợp thay đổi thông tin do đo đạc lập bản đồ địa chính và tăng hoặc giảm diện tích thửa đất do sai số khi đo đạc theo tỷ lệ quy định  

Công ty Luât: Cấp lại Sổ Đỏ do bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Hà Nội

 Cấp lại Sổ Đỏ do bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Hà Nội

Công ty Luật tư vấn cấp lại Sổ đỏ do chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm

thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm
   4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng