News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

    Công ty Cổ phần là DN có vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau; Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về...

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Danh sách thành viên Công ty chuyển đổi - Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu...

Công ty luật Việt Phú tư vấn thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Doanh nghiệp: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải...

Công ty Luật Việt Phú tư vân chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 Luật Doanh nghiệp 2005; - Luật Đầu tư năm 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật...

Công ty luật Việt Phú tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm - Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. - Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh -...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

 Thành phần hồ sơ: - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp - Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc tạm ngừng...
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng