• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kinh doanh xuất, nhập khẩu máy móc, thiết bị xây dựng

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng cần thực hiện các thủ tục như sau: - Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và Công ty cổ phần thành Công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng...

Luật Việt Phú tư vấn chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên

    Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên...

Luật Việt Phú tư vấn chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thay đổi chử sở hữu công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các...

Thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành Công ty cổ phần

Phương thức chuyển đổi: 1. Chuyển đổi mà không huy động thêm, không bán phần vốn góp. 2. Chuyển đổi bằng cách huy động thêm góp vốn. 3. Chuyển đổi bằng cách...

Thủ tục thay đổi địa chỉ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trước hết để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế tại Cơ quan thuế quản lý Doanh nghiệp. Sau...

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Công ty Cổ phần là DN có vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau; Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế tối đa;...

Thủ tục thành lập Công ty cổ phần

    Công ty Cổ phần là DN có vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau; Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về...
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng