• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Danh sách thành viên Công ty chuyển đổi - Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu...

Công ty luật Việt Phú tư vấn thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trình tự thực hiện Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Doanh nghiệp: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải...

Công ty Luật Việt Phú tư vân chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 Luật Doanh nghiệp 2005; - Luật Đầu tư năm 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật...

Công ty luật Việt Phú tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm - Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. - Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh -...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

 Thành phần hồ sơ: - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp - Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc tạm ngừng...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

 Thành phần hồ sơ: - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp - Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp;

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: -Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí...
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng