News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thay đổi vốn của doanh nghiệp tư nhân

  Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2. Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu...

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Danh sách thành viên Công ty chuyển...

Công ty Luật Việt Phú tư vân chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: -Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; -Danh sách chủ nợ và giấy nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; -Danh...

Công ty luật Việt Phú tư vấn thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh 2. Đối với trường hợp thay đổi ngành nghề hay Người đứng đầu Chi nhánh - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng...

Công ty luật Việt Phú tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm - Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. - Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh -...
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng