• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần

Trình tự thực hiện: * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch đầu tư * Bước 3: Sở Kế hoạch và đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thay đổi tên của công ty cổ phần

   Thành phần hồ sơ -     Thông báo đổi tên doanh nghiệp -     Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông của công ty cổ phần

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Trình tự thực hiện Bước 1: Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

 Thành phần hồ sơ: - Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp - Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc tạm ngừng...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ: Tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: -Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thay đổi vốn của doanh nghiệp tư nhân

  Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2. Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu...
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng