• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp - Điều lệ công ty chuyển đổi; - Danh sách thành viên Công ty chuyển...

Công ty Luật Việt Phú tư vân chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: -Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; -Danh sách chủ nợ và giấy nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; -Danh...

Công ty luật Việt Phú tư vấn thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh 2. Đối với trường hợp thay đổi ngành nghề hay Người đứng đầu Chi nhánh - Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng...

Công ty luật Việt Phú tư vấn chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ, bao gồm - Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. - Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh -...

Luật Việt Phú tư vấn thủ tục thành lập công ty hợp danh

Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2005; - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp; - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một...
   2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng