News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Công ty luật tư vấn thủ tục thay đổi Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

I. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015

II. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

III. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên 

2. Quyết định về việc thay đổi chủ sở hữu

3. Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của chủ sở hữu mới.

4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

b) Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

IV. Thời gian giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

V. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng