News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Công ty luật Việt Phú Đại diện giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ

Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ:

Trong quá trình giải quyết, xử lý các vụ việc xâm phạm sở hữu trí tuệ thì giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật là một khâu quan trọng để xác định hành vi, tính chất, mức độ xâm phạm và xác định mức yêu cầu bồi thường thiệt hại về sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại Điều 201, Luật Sở hữu trí tuệ quy định về Giám định thì  Giám định sở hữu trí tuệ  “là việc các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ để đánh giá, kết luận các vấn đề liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

Một số hoạt động phục vụ cho quá trình yêu cầu Giám định, đánh giá mức độ vi phạm, gồm:

- Tư vấn xác định tình trạng pháp lý đối với đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ;

- Tư vấn đánh giá khả năng bảo hộ đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

- Xác định yếu tố xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ;

- Tư vấn trình tự, thủ tục yêu cầu giám định;

- Đại diện khách hàng lliên hệ với các cơ quan chức năng yêu cầu Giám định;

- Các yêu cầu khác liên quan đến Giám định mức độ vi phạm Luật SHTT  theo quy định của pháp luật.

- Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.

Đại diện giải quyết tranh chấp Sở hữu Trí tuệ:

Tranh chấp sở hữu trí tuệ là loại tranh chấp phức tạp, bao gồm tranh chấp quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp và tranh chấp quyền đối với giống cây trồng. Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận thuộc dạng tranh chấp kinh doanh thương mại. Khi xảy ra tranh chấp, các bên có thể lựa chọn các phương thức giải quyết thông qua: thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại hoặc Tòa án. Các hoạt động sau được thực hiện:

- Đại diện tham gia Thương lượng, Hòa giải;

- Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp tại trong tài thương mại.

- Tư vấn căn cứ khởi kiện;

- Đại diện nộp Hồ sơ khởi kiện;

- Đại diện Khách hàng tham gia tố tụng;

- Tranh tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước Tòa;

- Các yêu cầu đại diện khác về Sở hữu trí tuệ heo quy định của pháp luật.

Tư vấn thủ tục khởi kiện về Sở hữu Trí tuệ:

Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trở nên đặc biệt quan trọng và trở thành mối quan tâm hàng đầu trong quan hệ kinh tế quốc tế. Một trong các phương thức bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ là khởi kiện giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật tố tụng.

Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải tại Trọng tài hoặc Khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền và được thực hiện theo thủ tục khởi kiện vụ án dân sự quy định trong BLDS Việt Nam.

Trong lĩnh vực khởi kiện về Sở hữu trí tuệ tư vấn các nội dung sau:

- Tư vấn hình thức khời kiện Sở hữu trí tuệ;

- Nghiên cứu hồ sơ, xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc của Khách hàng;

- Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện về Sở hữu trí tuệ;

- Tư vấn hồ sơ khởi kiện về Sở hữu trí tuệ.

 

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Số nhà 276, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Tel: 04.6261.2299   Fax: 046276.8576

Hotline: 0936.129.229 

E-mail: luatvietphu@gmail.com

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng