News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Công ty luật Việt Phú tư vấn soạn thảo quy chế nội quy hoạt động của doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

Phân tích, đánh giá hiện trạng mô hình quản lý của doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức quản lý phù hợp với quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, và đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp.

Phân tích các chức năng của từng phòng ban, các xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng quan hệ điều hành trong doanh nghiệp bao gồm các chức danh quản lý và các quan hệ giữa các phòng ban và các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng các quy trình và thủ tục trong công ty trong từng lĩnh vực khác nhau: như quy trình về giấy tờ và các văn bản hành chính, quy trình và giấy tờ về tài chính....

Xây dựng các quan hệ trực tiếp và gián tiếp các các chức danh quản lý cũng như nhân viên trong từng bộ phận.

Cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề về nội quy lao động như biểu thời gian lao động, phạm vi làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các hình thức xử lý vi phạm lao động.

Tư vấn thủ tục đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước cùng các văn bản kèm theo.

Tư vấn thủ tục ban hành quy chế nội bộ doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp xây dựng, ban hành Nội quy lao động.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động theo quy định tại Sở LĐ hoặc Ban QL các KCN.

Bước 3: Sở LĐ hoặc Ban quản lý các KCN hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng Nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, kiểm tra và thông báo đăng ký Nội quy lao động cho doanh nghiệp.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận Thông báo đăng ký Nội quy lao động tại Sở LĐ hoặc Ban QL các KCN.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động.

Quyết định ban hành Nội quy lao động.

Bản Nội quy lao động.

Các văn bản quy định có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời gian và nơi nộp hồ sơ:

Sở LĐTB-XH Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Phòng LĐTBXH

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Tel: 04.6261.2299      Fax: 04.6276.8576

Hotline: 0936.129.229 

E-Mail: luatvietphu@gmail.com

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng