News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Công ty luật Việt Phú tư vấn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, tuỳ từng trường hợp cụ thể nhà đầu tư có thể khônghoặc có làm thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 Các dự án không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm:

Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;

Các dự án phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:

Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thông thường:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Trích lục bản đồ, diện tích cụ thể, phương án Giải phóng mặt bằng tổng thể (đối với dự án có nhu cầu sử dụng đất và phải thực hiện thủ tục thuê đất, giao đất theo quy định)

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm); Văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định).

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan (Dự thảo điều lệ doanh nghiệp, Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần...).

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm); Văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định).

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/ giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển nhượng vốn, dự án đầu tư:

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại điều 29 Luật Đầu tư năm 2005;

- Không thuộc lĩnh vực do Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư theo qui định tại điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

2- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng cổ đông/ Quyết định của Chủ tịch Công ty (hoặc Quyết định của Chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh;

3- Bản sửa đổi điều lệ Công ty (trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không làm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp);

4- Bản photo Giấy xác nhận cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty (nếu có).

5- Bản photo Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư và các Giấy chứng nhận điều chỉnh (đối với trường hợp do Ban Quản lý cấp); sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

6- Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh.

7- Điều lệ Công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp (trong trường hợp chuyển nhượng vốn dẫn đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) có đầy đủ chữ ký của Chủ sở hữu Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

8- Danh sách thành viên Công ty có đủ Chữ ký của các Chủ đầu tư và đóng dấu Công ty.

9- Giấy chứng nhận thành lập của Chủ đầu tư mới được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với Nhà đầu tư nước ngoài); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư mới được công chứng (đối với Nhà đầu tư trong nước).

10- Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân còn hiệu lực được chứng thực của người đại diện Chủ đầu tư mới.

11- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của Chủ đầu tư mới:

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng của Chủ đầu tư mới (thể hiện số dư tương ứng với số vốn góp) trong trường hợp Chủ đầu tư mới là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập chưa có báo cáo tài chính.

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của Chủ đầu tư mới trong trường hợp Chủ đầu tư mới là pháp nhân.

12- Bản cam kết khả năng tài chính để góp vốn thực hiện dự án của Chủ đầu tư mới.

13- Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa các Chủ đầu tư.

 

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Tel: 04.6261.2299      Fax: 043.555.3981

Hotline: 0936.129.229

E-mail: luatvietphu@gmail.com

 

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng