News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Văn phòng luật sư tư vấn thủ tục đăng ký và xoá đăng ký thế chấp

Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

- Luật Đất đai năm 2003 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài  nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/ 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp;

Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.

Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận lập Giấy biên nhận với tổ chức nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận chuyển trả hồ sơ và hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đăng ký thế chấp vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tổ chức đến nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nộp lệ phí điạ chính theo quy định.

Hồ sơ đăng ký thế chấp bao gồm:

Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu 01/ĐKTC).

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản gốc).

Thủ tục đăng ký xóa thế chấp:

Trình tự thực hiện:

Người yêu cầu đăng ký chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" cấp huyện/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ tiếp nhận, cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn đầy đủ một lần để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện hồ sơ;

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của người xin xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất; xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký và xác nhận nội dung xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu địa chính.

Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp bao gồm:

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp.

Xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc bản xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Tel: 04.6261.2299   Fax: 046276.8576

Hotline: 0936.129.229

E-mail: luatvietphu@gmail.com

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng