News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Công ty Luật Việt Phú tư vấn thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu;

Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);

Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

Trích đo sơ đồ thửa đất;

Chứng minh thư hộ khẩu của người sử dụng đất.

- Quy trình và thời hạn thực hiện:

Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc nêu trên, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện trích đo địa chính thửa đất;

Công bố công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;

Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau:

Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo yêu cầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được chứng nhận về quyền sử dụng đất vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận và ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất;

Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy, trường hợp nộp hồ sơ tại xã, thị trấn thì gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để trao cho người được cấp giấy.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thụ lý và giải quyết hồ sơ cho cá nhân, hộ gia đình;

Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh thụ lý và giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

- Cơ sở pháp lý

-     Luật đất đai số: 13/2003/QH11;

-     Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

-     Nghị định số: 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009;

-     Nghị định số 84/2007/NĐ-CCP ngày 25/5/2007;

-     Thông tư số: 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

Tel: 04.6261.2299      Fax: 043.5553981

Hotline: 0936.129.229

E-mail: luatvietphu@gmail.com

 

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng