News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Luật Việt Phú tư vấn Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp 2014;

II. Trình tự thực hiện

- Cá nhân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

III. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp

- Dự thảo Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên công ty 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

+ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;

+ Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố), kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức ;

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

IV. Thời gian giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

V. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư .

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng