News
  • Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Văn phòng luật sư Việt Phú tư vấn thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, thuốc lá

Với thông tin xin giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, thuốc lá, công ty luật chúng tôi có thông tin tư vấn như sau:

I. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Thương mại năm 2005;

- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

2. Điều kiện cấp giấy phép:

2. 1. Điều kiện về chủ thể:

Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.

2.2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh:

Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Điều kiện về cơ sở vật chất:

Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.

2.4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:

Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

3. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm:

Phòng Công Thương nơi mở địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.