• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Công ty luật tư vấn thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường (ĐTM) được chủ đầu tư ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM của Chi cục Bảo vệ môi trường; nhận phiếu nhận hồ sơ, nộp lệ phí thẩm định nếu hồ sơ đã đầy đủ.

Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường thẩm định hồ sơ, khảo sát thực địa vị trí dự án (nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu cơ sở bổ sung), báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định.

- Khi có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, Hội đồng thẩm định tổ chức phiên họp thẩm định, đưa ra ý kiến kết luận về nội dung và chất lượng bản báo cáo, những nội dung phải chỉnh sửa vào báo cáo, kết quả chấp thuận thông qua của các thành viên Hội đồng.

Bước 3: Cơ sở thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo ĐTM theo các nội dung yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Bước 4: Khi các bản báo cáo ĐTM đã được cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, Chi cục bảo vệ môi trường báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt.

Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường trả hồ sơ (báo cáo ĐTM đã được phê duyệt) cho cơ sở tại bộ phận đã tiếp nhận hồ sơ.

Thành phần, số lượng hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường     01 (bản)

- Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư 01 (bản)

- Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (07 bản).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết thủ tục: 45 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ.

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư số Số 26/2011/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

----------------------------------------------------
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.


Tags:

công ty luật, dịch vụ luật sư, giấy chứng nhận đầu tư, luật sư bào chữa, luật sư tranh tụng, thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tư vấn luật, tư vấn đầu tư, văn phòng luật sư, vụ án ly hôn, dịch vụ thu hồi nợ khó đòi, thủ tục cấp giấy phép, công bố tiêu chuẩn chất lượng, tư vấn soạn thảo hợp đồng, thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài, luật sư hình sự, tranh tụng tại tòa án, luật sư bảo vệ, luật sư, luật sư hà nội, luật sư hải dương, luật sư sài gòn, thành lập công ty, luật sư doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn luật, tư vấn pháp luật thường xuyênTin tức liên quan

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng