• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Công ty luật hướng dẫn đăng ký ngành nghề khi doanh nghiệp chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Hướng dẫn đăng ký ngành nghề khi doanh nghiệp chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn:

Hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần được thực hiện theo Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; tại Điều 3 quy định cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

3. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.

5. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

6. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định và cho biết doanh nghiệp thực hiện việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn theo trường hợp nào trong các trường hợp nêu trên. Ngoài ra, doanh nghiệp cần cung cấp các văn bản pháp luật chứng minh việc đã thực hiện theo quy định đó để Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở đối chiếu, xem xét, xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ ngành liên quan (nếu có).

Doanh nghiệp cần nghiên cứu thêm các quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam tại  Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu thực hiện, doanh nghiệp cần bổ sung hồ sơ thay đổi ngành nghề; cách ghi ngành nghề bổ sung có thể được thực hiện như sau:

- Đối với các ngành nghề được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: doanh nghiệp ghi theo đúng ngành nghề đã được cam kết trong các điều ước quốc tế đó và ghi mã theo Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên Hợp Quốc (CPC).

- Đối với các ngành nghề được quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành: cột tên ngành doanh nghiệp ghi theo đúng ngành nghề được quy định trong văn bản pháp luật và ghi mó ngành là  điều khoản và tên, số, trích yếu của văn bản pháp luật đó.

2. Ngành nghề kinh doanh:

“Theo công văn số 8311/BKH-ĐKKD ngày 19/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp thì khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì phải ghi và mã hóa ngành, nghề đó đăng ký kinh doanh theo ngành, nghề cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam .

Các ngành nghề doanh nghiệp đó đăng ký thay đổi theo quy định mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần được hướng dẫn tại mục I thực hiện mã hóa ngành nghề như sau:

Doanh nghiệp ghi ngành nghề đó điều chỉnh ngay dưới ngành cấp bốn theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp bốn đó chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề đó điều chỉnh, đồng thời đăng ký ngành nghề kinh doanh chính cho doanh nghiệp:

Doanh nghiệp sử dụng mẫu hồ sơ  thay đổi ngành, nghề kinh doanh để điều chỉnh ngành nghề theo hướng dẫn trên.

3. Về hồ sơ thay đổi:

1. Căn cứ Điều 6 Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 03/2004/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4646/BKH-ĐTNN ngày 08/7/2010 thì trong thành phần hồ sơ cần có thêm:

- Xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc đó đăng ký tài khoản góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

- Trên các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng phải thể hiện nội dung việc thanh toán tiền chuyển nhượng vốn góp, cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đó được thực hiện thông qua tài khoản góp vốn, mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài đó mở theo quy định trên.

2. Sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Phòng Đăng ký đầu tư để thực hiện đăng ký đầu tư theo quy định trước khi hoạt động chính thức.

 

 

----------------------------------------------------
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.


Tags:

công ty luật, dịch vụ luật sư, giấy chứng nhận đầu tư, luật sư bào chữa, luật sư tranh tụng, thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tư vấn luật, tư vấn đầu tư, văn phòng luật sư, vụ án ly hôn, dịch vụ thu hồi nợ khó đòi, thủ tục cấp giấy phép, công bố tiêu chuẩn chất lượng, tư vấn soạn thảo hợp đồng, thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài, luật sư hình sự, tranh tụng tại tòa án, luật sư bảo vệ, luật sư, luật sư hà nội, luật sư hải dương, luật sư sài gòn, thành lập công ty, luật sư doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn luật, tư vấn pháp luật thường xuyênTin tức liên quan

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng