• Hotline: 024 6261.2299 / 0936 129 229 / 091 667 9898
Chào mừng quý khách tới Công ty luật Việt Phú
Tư vấn pháp luật

Công ty luật tư vấn quy định xử phạt nếu chung sống với người đã kết hôn

Khoản 2 Điều 4 Luật Hôn nhân và Gia đình cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc người chưa có gia đình mà kết hôn hoặc chung sống như vợ...

Công ty Luật Việt Phú tư vấn xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Công ty Luật Việt Phú tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Công ty luật hướng dẫn thủ tục đăng ký sang tên xe, cấp đổi đăng ký xe

Thủ tục đăng ký sang tên xe, cấp đổi đăng ký xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong Thông tư này gọi chung là tỉnh, đăng ký xe sang tên, di chuyển xe...

Văn phòng luật sư hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định: “Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch” (Điều 11) và “UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện việc đăng...

Công ty luật tư vấn quy định xử phạt nếu chung sống với người đã kết hôn

Khoản 2 Điều 4 Luật Hôn nhân và Gia đình cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc người chưa có gia đình mà kết hôn hoặc chung

Công ty Luật Việt Phú tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận: -     Thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, theo quy định của Luật nhà ở.

Công ty luật tư vấn quy định xử phạt nếu chung sống với người đã kết hôn

  Khoản 2 Điều 4 Luật Hôn nhân và Gia đình cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc người chưa có gia đình mà kết hôn hoặc...
<<   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   

Tư vấn trực tuyến

Dịch vụ luật sư

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Đối tác - khách hàng