Giấy phép ANVSTP

Những vi phạm an toàn thực phẩm trong nông nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, để đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, ngành nông...

Tư vấn điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở...

1. Điều kiện về diện tích khu sản xuất Có đủ diện tích để bố trí các khu vực của dây chuyền sản xuất thực phẩm...

Công ty luật tư vấn Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều...

Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả I. Trình...

Công ty luật tư vấn Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều...

Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè  I. Trình tự thực hiện 1....

Công ty luật tư vấn: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện...

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm I. Trình...

Công ty luật tư vấn: cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều...

 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực...

Công ty luật tư vấn thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện...

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở nuôi trồng thủy sản 1. Căn cứ...

Công ty luật tư vấn thủ tục Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở...

Thủ tục Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè 1. Căn cứ...

Công ty luật tư vấn thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản 1. Căn cứ...
0936.129.229
chat-active-icon