Giấy phép bưu chính

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật bưu chính năm 2010; Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết...

Xin giấy phép bưu chính

I – THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc...

Thủ tục xin cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính...

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật bưu chính năm 2010; Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết...

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh 2017

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH 1. Giấy phép bưu chính là gì? Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát...

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Bưu chính

I.THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy...

Luật sư Việt Phú tư vấn thủ tục cấp giấy phép bưu chính (chuyển...

Trình tự cấp giấy phép bưu chính. 1. Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ...

Công ty Luật Việt Phú tư vấn thủ tục xin cấp phép kinh doanh...

Thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. 1.Cơ sơ pháp lý. - Luật Viễn Thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; - Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày...

Công ty luật tư vấn Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu...

Thành phần hồ sơ (sửa đổi, bổ sung) bao gồm: a. Đối với tổ chức, doanh nghiệp Cung ứng dịch vụ thư không có địa...
0936.129.229
chat-active-icon