Giấy phép đo đạc bản đồ

Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản...

Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ - Trình tự thực hiện: Sau khi có văn bản xác...

Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản...

Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ - Trình tự thực hiện:                 + Khi kết thúc nghiệm thu, chủ...

Thủ tục cấp giấy phép đo đạc bản đồ theo luật mới nhất 2015...

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản...

Công ty luật tư vấn cấp phép đo đạc bản đồ.

Trình tự, thủ tục cấp phép đo đạc bản đồ 1. Trình tự thực hiện: + Tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương nộp...
0936.129.229
chat-active-icon