Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Công ty luật hướng dẫn thủ tục thiết kế và thẩm duyệt về phòng...

- Đối tượng phải thẩm duyệt Dự án, công trình hay hạng mục công trình sau đây thuộc mọi nguồn vốn đầu tư khi xây...

Công ty luật hướng dẫn các đối tượng phải xin cấp giấy phép phòng...

- Đối tượng: Cơ sở dưới đây và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng...

Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép nạp khí hóa...

Căn cứ pháp lý: - Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN, ngày 16/10/2006 của Bộ Công nghiệp (kèm theo Quy chế). Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ...
0936.129.229
chat-active-icon