Giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước...

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ: Bộ luật lao động 2012; Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao...

Thủ tục cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt...

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ 1.Bộ luật lao động 2012 2.Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao...

Luật sư tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài...

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Trước ít...

Công ty Luật tư vấn cấp lại giấy phép lao động cho người nước...

Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Trong thời...

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại...

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 1. Trình tự thực hiện: Bước 1:  Trước thời hạn...

Công ty luật tư vấn hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người...

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử...

Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho...

Cùng theo quy định mới này hồ sơ xin cấp giấy phép lao động sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau: 1. Văn bản...

Công ty Luật tư vấn Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ...

Công ty Luật tư vấn Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 1....

Công ty luật tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho...

Trình tự thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động: Bước 1: Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam...

Công ty luật tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho...

Trước ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử...
0936.129.229
chat-active-icon