Giải thể phá sản

Giải thể hay phá sản công ty?

Doanh nghiệp là ăn thua lỗ thì tuyên bố giải thể hay làm thủ tục tuyên bố phá sản? Trong trường hợp này, cần phân...

Tư vấn giải thể chi nhánh công ty

1. Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số...

Tư vấn các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp năm 2014; - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; -...

Tư vấn thủ tục giải thể văn phòng đại diện của công ty

1. Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số...

Tư vấn thủ tục đăng ký giải thể của doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số...

Tư vấn thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh

1. Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số...

Giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

I. Căn cứ pháp lý 1, Luật doanh nghiệp số 63/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy...

Quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời khi mở thủ tục phá...

Trong trường hợp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản nếu xét thấy cần đảm bảo việc bảo toàn tài sản của...

Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ...

Thứ tự phân chia tài sản đối với doanh nghiệp phá sản

Theo quy định Luật phá sản, khi doanh nghiệp, hợp tác xã được xem là phá sản khi mất khả năng thanh toán và bị Tòa...
0936.129.229
chat-active-icon