Thủ tục nhận con

Tư vấn về việc thay đổi tên trên giấy khai sinh cho con

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Cơ sở pháp lý: Luật Dân sự 2015; Luật Hộ tịch 2014; Nghị định...

Tư vấn về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 dưới đây, Tòa án có thể...

Tư vấn về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Tư vấn về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo: 1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được...

Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích...

Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo: 1. Người mang thai hộ, chồng của người mang...

Tư vấn về nghĩa vụ cấp dưỡng trong gia đình

Tư vấn về nghĩa vụ cấp dưỡng trong gia đình: I. Nghĩa vụ cấp dưỡng: 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ...

Tư vấn Thủ tục nhận con ngoài giá thú có yếu tố nước ngoài

1. Người thực hiện:  - Người nước ngoài xin nhận con là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam. - Người nước ngoài xin nhận con...
0936.129.229
chat-active-icon