Thủ tục thừa kế

Người sống ở nước ngoài có quyền thừa kế tài sản ở Việt Nam...

Câu hỏi của bạn Phạm Phương Lan tại hòm thư phamphuonglan@yahoo.com hỏi : Bố mẹ tôi có đứng tên chung 1 căn nhà, hiện nay...

Công ty luật: Tiền phúng viếng không phải là di sản thừa kế

Tiền phúng viếng là tài sản phát sinh sau thời điểm mở thừa kế nên không phải tài sản của người chết để lại,...

Công ty luật tư vấn Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu...

1. Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi...

Công ty luật tư vấn chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng...

(qui định tại Điều 23, TT 17/BTNMT ngày 21/10/2009 và  điều 4 thông tư 20/2010/TT-TNMT của Bộ TNMT). * Thủ tục: Trường hợp nhận chuyển...

Công ty luật tư vấn thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

Thành phần hồ sơ yêu cầu -          Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; -          Di chúc; biên bản phân chia thừa kế;...

Công ty luật hướng dẫn thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di...

- Thành phần hồ sơ: - Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản; - Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc...

Công ty luật tư vấn lập di chúc có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DI CHÚC Hôm nay, ngày  tháng  năm  , tại trụ sở...
0936.129.229
chat-active-icon