Chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

112

Thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Căn cứ pháp luật:
– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

– Thông tư số: 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp

Giải đáp thắc mắc
Căn cứ điều 81 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, quy định về chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư sang giấy đăng kí doanh nghiệp như sau:

“ 4. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”
Như vậy, trong trường hợp bên bạn được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm năm 2008 và có 2 lần sửa đổi vào năm 2010 và 2012, trước thời điểm Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực nên tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận đầu tư và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp công ty bạn có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh thì công ty bạn cần làm các thủ tục để nghị cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Thủ tục cụ thể như sau:

(1) Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu

(2) Nộp hồ sơ đề nghị tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

(3) Phòng Đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận

(4) Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các giấy xác nhận khác theo quy định pháp luật.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn