Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

48

Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: “Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;” (điểm d khoản 1 Điều 57).

Nghị định số 42/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của luật đất đai,
– Quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai: “Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày” (điểm b khoản 1 Điều 61).

Quy định về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan TNMT; 2. Cơ quan TNMT có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định” (Điều 69).

Như vậy, theo quy định nêu trên được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Căn cứ khoản 1 Điều 61 và  Điều 69 Nghị định số 42/NĐ-CP trình tự thủ tục chuyển đổi như sau:

  • Nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng TN&MT để được giải quyết.
  • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, trường hợp thấy hồ sơ hợp lệ thì cơ quan ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nếu không hợp lệ thì anh (chị) sẽ được thông báo để tiến hành việc sửa chữa, bổ sung những thiếu sót, sau cùng anh (chị) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn