Công ty luật hướng dẫn đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (xin đích danh)

19
Trình tự thực hiện:

– Trong thời hạn 7 ngày, kể từ này nhận được công văn của Cục con nuôi, Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn Cơ sở nuôi dưỡng (nếu trẻ em được xin đích danh từ cơ sở nuôi dưỡng) hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ em (nếu trẻ em được xin đích danh từ gia đình) lập hồ sơ của trẻ em cho đi làm con nuôi;

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp thì người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ em có trách nhiệm hoàn tất 04 bộ hồ sơ của trẻ em và nộp cho Sở Tư pháp;

– Sau khi nhận được kết quả giới thiệu trẻ từ Cơ sở nuôi dưỡng, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ của trẻ em. Nếu hồ sơ của trẻ đã đầy đủ và hợp lệ, nguồn gốc của trẻ đã rõ ràng thì Sở Tư pháp gửi văn bản báo cáo kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em cho Cục con nuôi.

– Trong trường hợp xét thấy trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng hoặc có vấn đề khác cần xác minh thì Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em gửi cơ quan Công an cùng cấp để xác minh.

– Sau khi nhận được công văn trả lời của Cục con nuôi kèm theo hồ sơ của người xin nhận con nuôi, Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi để hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi.

– Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày người xin nhận con nuôi nộp lệ phí và hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất ý kiến giải quyết trình UBND thành phố quyết định kèm theo 01 bộ hồ sơ của trẻ em và 01 bộ hồ sơ của người xin nhận trẻ em làm con nuôi.

– Sau khi UBND thành phố ký Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, Sở Tư pháp tiến hành việc giao nhận con nuôi

Cách thực thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ:

– Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của trẻ em;

– Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi có chữ ký của cha, mẹ trẻ em hoặc người đứng đầu Cơ sở nuôi dưỡng;

– Giấy xác nhận của Tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên, xác nhận về tình trạng sức khoẻ của trẻ em;

– Hai ảnh mầu của trẻ em chụp toàn thân cỡ 10×15 hoặc 9×12 cm;

– Đối với trẻ em đang sống tại Cơ sở nuôi dưỡng ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ còn phải có: Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng

: Biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng

Số lượng hồ sơ: 04  (bộ)

Thời hạn giải quyết :

– 120 ngày kể từ ngày cơ quan con nuôi quốc tế của Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi.

– Trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

– Cơ quan phối hợp: Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp; Các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Công an thành phố

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

– Việc giao nhận con nuôi được tổ chức tại trụ sở Sở Tư pháp với sự có mặt của đại diện Sở Tư pháp, trẻ em được nhận làm con nuôi; bên nhận là cha, mẹ nuôi; bên giao là đại diện cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha, mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn