Công ty luật hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp

10

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án của chủ đầu tư cũ;

+ Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Hồ sơ dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

+ Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư mới;

+ Cam kết của chủ đầu tư mới;

+ Văn bản xác định năng lực của chủ đầu tư mới;

Số lượng hồ sơ: 07 bộ;

– Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

– Cơ quan có thẩm quyền: Sở xây dựng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Dự án được chuyển nhượng toàn bộ phải là dự án không thuộc đối tượng chủ đầu tư bị vi phạm pháp luật

+ Dự án được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật

+ Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phải hoàn thành công tác hoàn thành, giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án theo giai đoạn và phải  có công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung tiến độ thự c hiện dự án đã được phê duyệt

+ Là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp điịnh là 06 tỷ đồng Việt Nam.

Chủ đầu tư dự án phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu  tư của dự án có quy mô sử dụng đất trên 20 ha trở lên đã được phê duyệt để thực hiện dự án.

Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư và phải được kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt

Căn cứ pháp lý của thủ tục:

– Luật đất đai số: 13/2003/QH11;

– Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

–  Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội ban hành ngày 29/6/2006

–  Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ

–  Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn