Công ty luật hướng dẫn thủ tục gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

20

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản – Nước – Khí tượng thủy văn (Sở Tài nguyên và Môi trường).

Bước 2:

– Chuyên viên theo dõi lĩnh vực tài nguyên nước chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

+ Tiếp nhận, phát phiếu tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu) cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép và vào sổ theo dõi cấp phép hoạt động tài nguyên nước (theo mẫu).

+ Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

+ Trường hợp hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Nếu đầy đủ thì chuyển hồ sơ, báo cáo Trưởng phòng KS.

– Chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời gian hai mươi (20) ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với Trưởng phòng KS (theo mẫu), trường hợp cần thiết phải thành lập hội đồng thẩm định Trưởng phòng KS xin ý kiến Lãnh đạo Sở thành lập hội đồng thẩm định, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, chuyên viên thẩm định báo cáo Trưởng phòng trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản (theo mẫu) nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, chuyên viên thẩm định báo cáo lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

– Trên cơ sở báo cáo thẩm định và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

Bước 3:

Tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nhận kết quả tại UBND tỉnh.

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ xin giấy phép khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước:

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (mẫu số 01-a/GĐNDĐ, mẫu số 02-a/GĐNDĐ, mẫu số 03-a/GĐNM, mẫu số 04-a/GĐXNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT);

+ Giấy phép đã được cấp, bản sao có công chứng;

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, bản sao có công chứng;

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu số 01-b/GĐNDĐ, mẫu số 02-b/GĐNDĐ, mẫu số 03-b/GĐNM, mẫu số 04-b/GĐXNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT);

+ Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (và các tài liệu liên quan) trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (mẫu số 01-c/GĐNDĐ, mẫu số 02-c/GĐNDĐ, mẫu số 03-c/GĐNM, mẫu số 04-c/GĐXNT của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT).

– Số lượng bộ hồ sơ: 04 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước sau khi đầy đủ hồ sơ theo quy định là: 20 ngày làm việc.

Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

– Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ pháp lý:

– Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998, có hiệu lực từ ngày 01/01/1999;

– Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ Quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

– Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

– Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.;

– Chỉ thị số 02/2004/CT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất;

– Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

– Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước;

(Luật sư Công ty luật Gia Nguyễn)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn