Công ty Luật tư vấn cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009

7

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009; cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại (có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đề nghị cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra tính đầy đủ của thành phần bộ hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ.

Bước 3: VPĐKQSDĐ cấp tỉnh tổ chức thực hiện các công việc giải quyết hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Khi nhận được số liệu địa chính do VPĐKQSDĐ cấp tỉnh gửi đến cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định, ghi đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện và gửi “thông báo nộp tiền” cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh.

Bước 5: VPĐKQSDĐ cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, viết GCN, dự thảo tờ trình cấp GCN chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, ký tờ trình và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận và ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất;

Bước 6: VPĐKQSDĐ cấp tỉnh hoặc Bộ phận giao dịch một cửa thu phí và lệ phí cấp giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận cho người xin cấp giấy chứng nhận.

Bước 7: VPĐKQSDĐ cấp tỉnh ký gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho VPĐKQSDĐ cấp huyện, UBND xã nơi có đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định và lưu trữ hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận đã cấp.

– Đối với trường hợp có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nộp thêm một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 8 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009.

– Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);

– Các loại tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (kể cả trường hợp được miễn, giảm) (02 bản);

– Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

– Văn bản ủy quyền xin cấp Giấy chứng nhận (nếu có).

b.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;;

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

+ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

+ Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005;

+ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

+ Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18/6/2009;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

+ Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất ;

+ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

+ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận

+ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn