Công ty luật tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động khiêu vũ thể thao

65

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động khiêu vũ thể thao

I. Trình tự thực hiện

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhận ghi giấy biên nhận có hẹn ngày giải quyết.

– Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý, giải quyết và trả kết quả theo hẹn.

II. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động  khiêu vũ thể thao (theo mẫu)

– Bản sao có giá trị pháp lý hoặc bản photo (kèm bản chính để đối chiếu) hợp đồng thuê địa điểm hoạt động (nếu doanh nghiệp thuê địa điểm hoạt động)

– Nội quy, quy chế hoạt động 

– Bản sao có giá trị pháp lý hoặc bản photo (kèm bản chính để đối chiếu ) văn bằng, chứng chỉ của nhân viên chuyên môn 

– Bản sao có giá trị pháp lý hoặc bản photo (kèm bản chính để đối chiếu) Hợp đồng lao động của nhân viên chuyên môn, 

– Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất kinh doanh ( nguồn tài chính,  số lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất,  trang thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, các loại thuốc cấp cứu  và các trang thiết bị khác…….).

III. Thời gian giải quyết

7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. Thẩm quyền

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

V. Cơ sở pháp lý

–    Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2007)

–    
Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

–    Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26.6.2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao (có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo).

–    Thông tư số 05/2007/TT-UBTTTT ngày 20.7.2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26.6.2007 của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục thể thao (có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo)     

–    Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/01/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, có hiệu lực  thi hành  sau 45 ngày  kể từ ngày ký.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn