Công ty luật tư vấn Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

74

Cấp lại giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

I. Trình tự thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân đến đăng ký, nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn, nhận kết quả theo giấy hẹn tại Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội.

2. Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ:

– Hồ sơ được nộp tại Bộ phận một cửa Văn phòng Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội để kiểm tra, hướng dẫn và hoàn thiện.

– Bộ phận một cửa Văn phòng Chi cục vào sổ, bàn giao cho phòng Quản lý chất lượng nông sản.

Bước 2: Công tác Thẩm định điều kiện.

– Phòng Quản lý chất lượng nông sản tiếp nhận hồ sơ trình Chi cục trưởng ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; thông báo và tổ chức kiểm tra tại cơ sở, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Nội dung kiểm tra: Đánh giá sự phù hợp của cơ sở với các điều kiện quy định hiện hành bằng các phương pháp kiểm tra thực tế; kiểm tra hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn (nếu cần), khi cần thiết có thể lấy mẫu đất, nước, mẫu sản phẩm để thử nghiệm 

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn 

II. Thành phần hồ sơ

a) Thành phần Hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu);
 
+ Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn (theo mẫu); 
+ Giấy Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm (bản sao chụp) trong sản xuất rau, quả hoặc bản sao chụp giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện IPM trên rau, quả của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất).
+ Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm (bản sao chụp) trong sơ chế, chế biến rau, quả của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (Chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ và chế biến).
+ Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do y tế cấp quận, huyện trở lên cấp 
– Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhạn khi cơ sở vi phạm nghiêm trọng hoặc không khắc phục vi phạm sau khi thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tái phạm 2 lần kiểm tra liên tiếp thì xem xét thu hồi giấy chứng nhận)
– Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với các trường hợp giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng; khi phát hiện có sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận)
– Biên bản kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phảm cơ sở sản xuất, chế biến, chè của cơ quan chức năng theo quy định của Bộ NN&PTNT (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ

III. Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định

IV. Thẩm quyền

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

V. Cơ sở pháp lý

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/ QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

+ Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 03 năm 2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư Nông nghiệp và Sản phẩm Nông Lâm Thủy sản

+ Thông tư số 53 /2011/TT-BNNPTNT ngày 02 /8 /2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

+ Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn. 

+ Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn