Công ty luật tư vấn cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam

68

– Trình tự thực hiện:

Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc. -Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do. -Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài -Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

– Thành phần hồ sơ:

– Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam;

–  Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp;

–  Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2);

–  Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN;

–  Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động;

–  03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ;

–  Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4).

Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Cơ quan có thẩm quyền: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Cơ sở pháp lý:

–  Bộ luật lao động;

–  NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN;

–  TT 08/2008 ngày 10/6/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.

luật sư công ty luật tư vấn luật

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn