Công ty luật tư vấn đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp

14

– Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký họat động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh hoạt dộng ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép -Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời. -Sở LĐTBXH có trách nhiệm ra thông báo về Chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn trong thời hạn 15 ngày làm việc. (mẫu 06a) Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

– Thành phần hồ sơ:

–  Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, số giấy phép đăng ký kinh doanh, số giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm được cấp, họ và tên Tổng giám đốc (giám đốc), tên chi nhánh, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, họ tên người đứng đầu chi nhánh, số giáy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh (mẫu 5a);

–  Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp (có chứng thực theo qui định của pháp luật);

–  Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm: bản sao (có chứng thực theo qui định của pháp luật), giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng; bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm, danh sách nhân viên của chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Cơ quan có thẩm quyền:

Sơ lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Cơ sở pháp lý:

–  Bộ luật lao động 2004;

–  Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

–  NĐ số 71/2008/NĐ-CP ngày 5/6/2008 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 19;

–  Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ qui định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

–  TT số 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư 20.

luật sư công ty luật Gia Nguyễn tư vấn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn