Công ty luật tư vấn đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.

10

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.

1. Trình tự thực hiện: 

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 
– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh trên hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận; xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
– Thành phần hồ sơ.
+ Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp, hợp đồng bảo lãnh; văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh trong trường hợp có sự thay đổi tên (01 bản).
+ Giấy chứng nhận 
+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký (02 bản theo Mẫu số 03/ĐKTĐ).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
– Cơ quan phối hợp : Không
6.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật đất đai ngày 26/11/2003.
– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
– Mục IV, thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của liên bộ Bộ tư pháp – Bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn