Công ty luật tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

20

– Thành phần hồ sơ:

1. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); kèm theo Thông báo gồm:

+ quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;

+ danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này đối với cá nhân là người nhận góp bù.

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp.

–  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); kèm theo thông báo gồm:

+ quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;

+ Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng;

+ bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là cá nhân.

Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

3. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần:

–  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu); kèm theo thông báo gồm:

+ quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;

+ Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng tặng cho cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất việc tặng cho;

+ bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận tặng cho là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của cổ đông sáng lập nhận tặng cho là cá nhân.

Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Cơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

–  Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010;

–  Nghị định 62/2010/NĐ-CP;

–  Thông tư số 13/2010/TT-BKH;

–  Thông tư số 14/2010/TT-BKH;

–  Nghị định 62/2010/NĐ-CP;

– Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Luật sư công ty luật tư vấn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn