Công ty luật tư vấn thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

15

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo Thông báo gồm:

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

–  Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

–  Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;

–  Bản sao quyết định thành lập; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của thành viên là cá nhân.

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Kèm theo Thông báo gồm:

–  Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty;

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

–  Bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của thành viên mới là cá nhân.

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo Thông báo gồm:

–  Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người thừa kế; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo Thông báo gồm:

–  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;

–  Danh sách các thành viên còn lại của công ty;

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

5. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

–  Hợp đồng tặng cho và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc tặng cho có xác nhận của công ty;

–  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

–  Bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của thành viên mới là cá nhân.

– Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Cơ quan có thẩm quyền: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

–  Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010;

–  Nghị định 62/2010/NĐ-CP;

–  Thông tư số 13/2010/TT-BKH;

–  Thông tư số 14/2010/TT-BKH;

–  Nghị định 62/2010/NĐ-CP;

– Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn