Công ty luật tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

14

 Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006;

– Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

– Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

– Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

II. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

– Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

– Đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

– Có hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại khoản 2 dưới đây.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. Đơn đăng ký cấp chứng chỉ theo mẫu qui định tại Phụ lục1 kèm theo Hướng dẫn này;

– 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm đăng ký cấp chứng chỉ;

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) của người đăng ký cấp chứng chỉ;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản.

IV. THỜI HẠN, THẨM QUYỀN

1.thẩm quyền

Sở xây dựng

2. Thời hạn giải quyết

Sở Xây dựng Hà Nội xét cấp mới chứng chỉ Môi giới bất động sản trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng Hà Nội sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn