Công ty luật tư vấn thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

75

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

1. Căn cứ pháp lý:

– Pháp lệnh Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
– Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
– Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y;
– Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

2. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký kiểm tra, nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn tại Bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản Hà Nội

+ Bước 2 : Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:  kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung những nội dung còn thiếu 

+ Bước 3 : Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra cơ sở

+ Bước 4 : Quyết định công nhận.

+ Bước 5: Trả kết quả và thu nộp lệ phí tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn.

3.  Thành phần hồ sơ

 Thành phần Hồ sơ: 

a) Đối với cấp mới:
+ Giấy đăng ký kiểm tra theo mẫu (Phụ lục 1).
+ Giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở (Bản sao có chứng thực) .
+ Báo cáo hiện trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu (Phụ lục 2).
– Danh sách tập huấn về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh;
– Danh sách khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh.
b) Đối với cấp lại:
+ Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cấp lại trong những trường hợp sau: Giấy chứng nhận bị mất; Giấy chứng nhận bị hư hỏng; khi Cơ sở có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan của cơ sở trong Giấy chứng nhận (loại trừ các trường hợp Cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 55/2011/TT-BBPTNT):
+ Văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu (Phụ lục 7)..
Số lượng hồ sơ:    01 bộ

4. Thời hạn cấp phép:

– Đối với trường hợp cấp mới: + 03 ngày tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn; + 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại cơ sở và xét kết quả, cấp giấy chứng nhận.

– Đối với trường hợp cấp lại: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của cơ sở

5. Thẩm quyền

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn