Công ty Luật tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

1. Trình tự thực hiện:

– Thương nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn.

– Cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Đối với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư liên tịch số  34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bản chính);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư) và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

+ Một trong các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

+ Kết quả giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

b) Đối với thương nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư liên tịch số  34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bản chính);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư) và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

+ Một trong các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường của cơ sở trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

+ Kết quả giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

+ Hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu của thương nhân ủy thác nhập khẩu (Bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

3.2 Số lượng hồ sơ:            01               (bộ)

* Trường hợp Thương nhân có Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực hoặc có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Giấy chứng nhận đã được cấp, phải làm Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới như quy định tại mục a hoặc b ở trên.

* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy không sử dụng được, thương nhân phải lập hồ sơ như quy định tại mục a hoặc b ở trên và gửi đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận để đề nghị cấp lại (Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận được cấp lại không vượt quá thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận đã được cấp).

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường).

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;

– Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

– Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành danh mục phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

– Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công thương – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

– Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

– Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn