Công ty luật tư vấn thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở nuôi trồng thủy sản

76

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở nuôi trồng thủy sản

1. Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

– Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí  trong công tác thú y;
– Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản (mục 2, 4 phần II) có hiệu lực từ ngày 18/5/2006;
– Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định 

2. Trình tự thực hiện

Thực hiện theo 5 bước

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký kiểm tra, nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn tại Bộ phận một xửa – Chi cục Thủy sản Hà Nội 

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung những nội dung còn thiếu

Bước 3: Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra cơ sở.

Bước 4: Quyết định công nhận.

Bước 5: Trả kết quả và thu nộp lệ phí tại bộ phận một cửa theo giấy hẹn. 

3.  Thành phần hồ sơ

1. Thành phần Hồ sơ:
+ Đối với cơ sở đăng ký kiểm tra lần đầu hoặc cơ sở đã được kiểm tra, cấp chứng nhận nhưng thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở: 
– Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản (phụ lục 1); 
– Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (phụ lục 2);
– Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở.
– Quy trình sản xuất 
+ Đối với cơ sở đăng ký kiểm tra lại (áp dụng đối với các cơ sở đã được kiểm tra nhưng chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận; Cơ sở bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận nhưng sau đó đã khắc phục xong sai lỗi), thành phần hồ sơ bao gồm: 
– Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản (phụ lục 1);
+ Báo cáo khắc phục sai lỗi  về vệ sinh thú y đã ghi trong biên bản kiểm tra;
– Đối với cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc trước thời gian hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản ít nhất 15 ngày, chủ cơ sở phải gửi 01 bộ hồ sơ cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền, hồ sơ bao gồm:
– Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản (phụ lục 1);;
– Báo cáo tóm tắt các thay đổi của cơ sở (nếu có)
2. Số lượng hồ sơ:    01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

– Thời gian theo quy định: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Trong đó: + Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, phòng chuyên môn thuộc Chi cục tiến hành thẩm định hồ sơ và đề xuất Chi cục Trưởng ra Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra. + Trong thời gian 03 ngày tính từ ngày thẩm định xong hồ sơ, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở. + Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kiểm tra, cơ quan kiểm tra thông báo và trả kết quả kiểm tra cho cơ sở.

5. Thẩm quyền

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn