Công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ kính thuốc

15

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ kính thuốc

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý hành nghề Y – Dược tư nhân (Sở Y tế).

Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cơ sở cách kê khai hồ sơ. Hồ sơ đã đảm bảo đúng theo yêu cầu thì tiếp nhận, đối tượng nộp lệ phí theo quy định, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: – Nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận kết quả tại Sở Y tế

– Nếu cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ: thì trong thời hạn 10 ngày cơ quan Sở Y tế ra văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động .

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách người đăng ký hành nghề

+ Bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế .

+ Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề

+ Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

4. Yêu cầu, điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoạt động của cơ sở kính thuốc:

a. Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Địa điểm cố định, xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;

+ Cơ sở có diện tích ít nhất là 15 m2;

+ Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

b. Điều kiện về thiết bị y tế: Có đủ dụng cụ, thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đã đăng ký.

c. Điều kiện về nhân sự:

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc phải là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề về dịch vụ kính thuốc và có thời gian thực hiện đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt tại cơ sở dịch vụ kính thuốc hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa mắt ít nhất là 45 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp y trở lên đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

+ Người hành nghề dịch vụ kính thuốc phải có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ về thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp;

5. Căn cứ pháp lý:

– Luật khám bệnh, chữa bệnh.

– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữ bệnh.

– Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ kính thuốc

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý hành nghề Y – Dược tư nhân (Sở Y tế).

Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cơ sở cách kê khai hồ sơ. Hồ sơ đã đảm bảo đúng theo yêu cầu thì tiếp nhận, đối tượng nộp lệ phí theo quy định, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: – Nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận kết quả tại Sở Y tế

– Nếu cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ: thì trong thời hạn 10 ngày cơ quan Sở Y tế ra văn bản thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động .

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách người đăng ký hành nghề

+ Bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế .

+ Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề

+ Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Thời hạn giải quyết: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

4. Yêu cầu, điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoạt động của cơ sở kính thuốc:

a. Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Địa điểm cố định, xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;

+ Cơ sở có diện tích ít nhất là 15 m2;

+ Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

b. Điều kiện về thiết bị y tế: Có đủ dụng cụ, thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đã đăng ký.

c. Điều kiện về nhân sự:

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc phải là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề về dịch vụ kính thuốc và có thời gian thực hiện đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt tại cơ sở dịch vụ kính thuốc hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa mắt ít nhất là 45 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp y trở lên đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

+ Người hành nghề dịch vụ kính thuốc phải có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ về thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp;

5. Căn cứ pháp lý:

– Luật khám bệnh, chữa bệnh.

– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữ bệnh.

– Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn