Công ty Luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất.

11

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất tại Bộ phận một cửa của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Bước 2: Phòng Tài nguyên nước có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bước 3: Tổ chức việc thẩm định hồ sơ:

Bước 4: Sở Tài Nguyên và Môi trường lập báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh.

Bước 5: Trên cơ sở báo cáo thẩm định và đề nghị của Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp phép.

Bước 6: Sau khi hồ sơ được cấp phép; tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1 Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất;

– Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm;

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

+ Thời hạn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ là năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

+ Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp phép:

– Đối với công trình thăm dò có quy mô dưới 3000 m3/ngày đêm thì thời hạn cấp phép là mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối với công trình thăm dò có quy mô từ 3000 m3/ngày đêm trở lên thì thời hạn cấp phép là ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;

+ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

+ Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

+ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

+ Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông;

+ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Phòng 216, Tòa nhà N3B, Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chí­nh, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.
------------------ LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 024 6261 2299 / 0936 129 229
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : luatvietphu@gmail.com
Hệ thống thông tin website : http://dichvuluatsu.vn https://luatvietphu.com.vn